برق ۷۰ روستای شهرستان پل‌دختر قطع شد

مدیر شرکت توزیع برق پل‌دختر گفت: بر اثر شدت بارندگی و طغیان رودخانه کشکان برق ۷۰ روستای مسیر جاده پل‌دختر_ خرم‌آباد ثطع شده است.

خبرگزاری فارس: مدیر شرکت توزیع برق پل‌دختر گفت: بر اثر شدت بارندگی و طغیان رودخانه کشکان برق ۷۰ روستای مسیر جاده پل‌دختر_ خرم‌آباد ثطع شده است. محمدطاهر متش‌پور اظهار داشت: هم اکنون علاوه بر کمک گرفتن از مرکز استان نیروهای این شرکت نیز برای رفع مشکل و وصل برق به محل اعزام شدند.

وی افزود: ازمیزان خسارت ناشی از سیل به تاسیسات وشبکه برق آمار دقیقی دردست نیست که متعاقباً اعلام می‌شود.

پیش از این استاندار لرستان نیز از آسیب دیدن ابنیه زیرساختی پل‌دختر خبر داده بود.