تصویر ماهواره‌ای از وضعیت هوای امروز ایران

تصویر هواشناسی از وضعیت و شدت بارندگی ها در مناطق مختلف ایران را مشاهده می کنید.