سیل ۲۰۰ خودرو را در شیراز با خود برد

سیل ۲۰۰ خودرو را در دروازه قرآن شیراز با خود برد.

سرهنگ نادررحمانی در گفت‌وگو با ایسنا افزود:جاری شدن سیل در دوازه قران شیراز بیش ۲۰۰ خودرو را با خود برد.