ارتفاع برف در گردنه مایین بلاغ تکاب

در این تصویر ارتفاع برف در گردنه مایین بلاغ تکاب را می‌بینید.

خبرفوری:  در این تصویر ارتفاع برف در گردنه مایین بلاغ تکاب را می‌بینید.

ارتفاع برف در گردنه مایین بلاغ تکاب