تصویری ناراحت‌کننده از سیل در گلستان

پیکر مادر دو شهید با قایق تشییع شد.

کانال محلی شهر آق‌قلا نوشت: پیکر مادر شهیدان "ارازمحمد" و "عبدالرحمن" حبیب لی به دلیل سیل در آق قلا با قایق تشییع و به محل خاکسپرای حمل شد.

تصویری ناراحت‌کننده از سیل در گلستان