ببینید چهارشنبه‌سوری چی بود، چی شد!

تبدیل شدن رسم کهن چهارشنبه سوری به عرصه تجارت و استفاده از انواع مواد منفجره که سالانه با تلفات جانی بسیاری همراه می‌شود، سوژه جدیدترین کارتون محمدرضا میرشاه ولد در صفحه اینستاگرامش شد.

ببینید چهارشنبه‌سوری چی بود، چی شد!