شاخص کل بورس به میانه کانال ۱۷۲ هزار واحد رسید

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه بیست و ششم اسفندماه ۹۷، با افزایش ۱۳۹۷ واحدی معادل ۰.۸۲ درصد به رقم ۱۷۲ هزار و ۵۲۲ واحد رسید. این در حالی است که روز گذشته نیز شاهد رشد  ۲۰۰۹ واحدی معادل ۱.۱۹ درصد نماگر کل بازار سرمایه بودیم.

تابناک اقتصادی شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه بیست و ششم اسفندماه ۹۷، با افزایش ۱۳۹۷ واحدی معادل ۰.۸۲ درصد به رقم ۱۷۲ هزار و ۵۲۲ واحد رسید. این در حالی است که روز گذشته نیز شاهد رشد  ۲۰۰۹ واحدی معادل ۱.۱۹ درصد نماگر کل بازار سرمایه بودیم.

به گزارش « تابناک اقتصادی »؛ امروز تالار شیشه‌ای در دومین روز کاری هفته جاری، بازهم شاهد روند صعودی شاخص‌های منتخب بود؛ به گونه‌ای که، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش ۴۰۳ واحدی معادل ۰.۸۲ درصد به رقم ۴۹ هزار و ۷۷۰ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز، با رشد ۲۷۲ واحدی معادل ۰.۸۵ رصد، عدد ۳۲ هزار و ۱۵۸ واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش ۱۹۰ واحدی معادل ۰.۸۵ درصد به رقم ۲۲ هزار و ۴۶۳ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۱۴۳۰ واحد افزایش معادل ۰.۷۴ درصد را رقم زد و به سطح ۱۹۳ هزار و ۸۲۳ واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با  ۷۵۸ واحد افزایش معادل ۰.۵۹ درصد به رقم ۱۲۹ هزار و ۴۸۴ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۴۰۵۳ واحد افزایش معادل ۱.۲۳ درصد همراه بود و عدد ۳۳۲ هزار و ۲۹۸ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص کل بورس بیشترین پیشروی را در ساعت ۱۲:۰۵ داشت و در سطح ۱۷۲ هزار و ۵۳۹ واحد قرار گرفت.

شاخص کل بورس