عکس| رزمایش ترافیکی و خدمات سفر نوروزی

تصاویری از رزمایش ترافیکی و خدمات سفر نوروزی در آذربایجانشرقی را مشاهده می کنید.
عکس| رزمایش ترافیکی و خدمات سفر نوروزی
عکس| رزمایش ترافیکی و خدمات سفر نوروزی
عکس ارسالی از ناصرغلامی هوجقان