حضور قالیباف در مراسم صبحگاه خادمین +عکس

اعزام خادمین بازه سوم به مناطق عملیاتی جنوب و حضور اقای قالیباف در مراسم صبحگاه خادمین را مشاهده می کنید.

سرویس عکس و فیلم فردا: اعزام خادمین بازه سوم به مناطق عملیاتی جنوب و حضور اقای قالیباف در مراسم صبحگاه خادمین را مشاهده می کنید.