کاریکاتور: این آقا، زنش رو بزنه یا نزنه؟

عدم تعیین تکیلف به موقع لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس که با انتقاداتی نیز همراه شده، سوژه کارتونی از سمانه روح‌الهی در نیش خط شد.

خبرآنلاین: عدم تعیین تکیلف به موقع لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس که با انتقاداتی نیز همراه شده، سوژه کارتونی از سمانه روح‌الهی در «نیش خط» شد.

کاریکاتور: این آقا، زنش رو بزنه یا نزنه؟