خسرو معتضد هم خودکشی تختی را تایید کرد

چند وقتی است بحث خودکشی یا قتل مرحوم غلامرضا تختی اوج گرفته است.

نمایش بیشتر

برترین ها: چند وقتی است بحث خودکشی یا قتل مرحوم غلامرضا تختی دوباره اوج گرفته است، خسرو معتضد، تاریخ نویس هم در این باره صحبت کرد و خودکشی آن مرحوم را تایید کرد.