تصادفات جاده‌ای در اتوبان تهران-قزوین

با بارش باران در اتوبان تهران-قزوین و لغزندگی جاده، تعداد تصادفات جاده ای با بی توجهی رانندگان افزایش یافت.

خبرگزاری مهر: با بارش باران در اتوبان تهران-قزوین و لغزندگی جاده، تعداد تصادفات جاده ای با بی توجهی رانندگان افزایش یافت.

تصادفات جاده‌ای در اتوبان تهران-قزوینتصادفات جاده‌ای در اتوبان تهران-قزوینتصادفات جاده‌ای در اتوبان تهران-قزوینتصادفات جاده‌ای در اتوبان تهران-قزوین