دزدی 60 میلیونی سارق نقابدار از بانک ملی

سارق مسلح نقابدار به یکی از شعب بانک ملی در چهار راه هنگ شیراز دستبرد زد.

خبرگزاری مهر: سارق مسلح نقابدار به یکی از شعب بانک ملی در چهار راه هنگ شیراز دستبرد زد.

سارق مسلح در حالی که نقاب داشت با ورود به بانک ملی چهار راه هنگ شیراز با تهدید مردم و کارکنان بانک حدود ۶۰ میلیون تومان وجه نقد به سرقت برد و سپس متواری شد.

این سارق نقابدار پس از دستبرد زدن به بانک با یک دستگاه موتورسیکلت از محل گریخت.

به دنبال وقوع این سرقت اکیپی از دادسرای جنایی شیراز به همراه دادستان و تیمی از اداره آگاهی در محل سرقت حاضر شده و به بررسی موضوع پرداختند.

در این خصوص دستورات لازم از سوی مقام قضایی برای شناسایی و دستگیری این سارق صادر شد.

این سرقت حوال ظهر روز چهارشنبه رخ داد.

گزارش مشکل
سارقسرقت