متلک سنگین به وکیلی+فیلترشکن ویژه دانلود گوسفند!

اظهارات اخیر وزیر تعاون که گفته توزیع کالاهای یارانه‌ای از طریق شبکه‌های مجازی انجام خواهد شد و اظهار نظر یک عضو هیات رئیسه مجلس درخصوص میزان حقوق و مشکلات زندگی، سوژه طنز صفحه شهرونگ شد.