سقوط هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی‎

در حادثه سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتیوپی تمامی ۱۵۷ سرنشین و خدمه پروازی کشته شدند.

خبرگزاری مهر: در حادثه سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتیوپی تمامی ۱۵۷ سرنشین و خدمه پروازی کشته شدند.

سقوط هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی‎سقوط هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی‎سقوط هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی‎سقوط هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی‎سقوط هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی‎سقوط هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی‎سقوط هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی‎سقوط هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی‎سقوط هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی‎سقوط هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی‎