تَشَر استاندار به مشاوری که طرح غیرعلمی خود را توجیه کرد

تهران- ایرنا- بخش هایی از جلسه شورای ترافیک استان تهران به تشر و عتاب استاندار خطاب به مشاور یک پروژه اختصاص یافت زمانی که انوشیروان محسنی بندپی گفت: متاسفم برای مشاوری که با بیان بی پولی راه آهن، طرح غیرعلمی خود را توجیه می کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا استاندار تهران در این جلسه خطاب به مشاور پروژه تقاطع «محمدآباد» با اتوبان شمال به جنوب شهرستان قرچک اظهارداشت: مشاور نباید برای دستگاه اجرایی تعیین تکلیف کند.
وی تاکید کرد: مشاور باید طرح را مطالعه و همه گزینه های ممکن را ارائه کند.
محسنی بندپی اظهارداشت: وقت مرا می گیرید و بعد می گویید که راه آهن پول ندارد؟ طرح غیرعلمی خود را توجیه نکنید.
وی همچنین در ادامه اظهارداشت: استانداردهای راهسازی در خصوص دو تقاطع اتوبان قرچک با خطور ریلی راه آهن رعایت شود.
به گفته محسنی بندپی، در این جلسه نقطه نظرات مختلف مطرح می شود که از میان نظرات کارشناسی باید موردی را که بیشترین موافق را از نظر کیفیت دارد انتخاب کرد.
وی یادآورشد: کیفیت هر طرحی که اجرا می شود نمادی از عملکرد مشاور آن طرح است و به عنوان یک برند برای وی مطرح می شود.
محسنی بندپی اظهارداشت: در مورد تقاطع بزرگراه محمدآباد قرچک با خط راه آهن، گروهی متشکل از دفتر فنی استانداری، شهرداری و فرمانداری قرچک، پیمانکار و کارشناس صاحب تجربه شکل گیرد، طرح کنونی مشاور را بررسی کند و هرچه که تایید و تصویب کرد به عنوان مصوبه شورای ترافیک محسوب می شود.
استاندار تهران در خصوص طرح احداث زیرگذر در منطقه داوودآباد قرچک در تقاطع آن با خط راه آهن نیز گفت: 3.65 متر حداقل عرض هر لاین است که در مجموع این زیر گذر باید 7.3 متر عرض داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار نیز در همین جلسه خاطرنشان کرد: طرح احداث قطار حومه ای شهرستان قرچک باید با کارشناسی و در عین حال سرعت بیشتری اجرا شود و مشاور چند طرح را به عنوان پیشنهاد در این مورد مطرح کند.
محمد تقی زاده ادامه داد: طرح مطرح شده کنونی برای تقاطع محمدآباد با راه آهن در قرچک مورد انتقاد است و باید در آن تجدید نظر شود چون پاسخگوی ترافیک این محدوده نمی تواند باشد.
وی اضافه کرد: بزودی شهرک صنعتی در همین محدوده فعال می شود و به دنبال آن هم ترافیک سنگینی در مسیرها شکل می گیرد از همین رو طرح ارائه شده باید افق جمعیتی آینده قرچک را نیز لحاظ کند.
به گزارش ایرنا اتوبان شمال به جنوب قرچک در دو منطقه داوود آباد و محمدآباد با خط راه آهن تقاطع شکل می دهد و توقف برای عبور قطار موجب شکل گیری ترافیک در این مسیر می شود.