تصادف شدید پراید با تانکر در جاده خاوران

روز گذشته تصادف پراید با تانکر پارک شده در جاده خاوران، نرسیده به میدان آقانور، چهار نفر از سرنشینان این خودرو را روانه بیمارستان کرد.

پایگاه خبری آتش نشانی 125: روز گذشته تصادف پراید با تانکر پارک شده در جاده خاوران، نرسیده به میدان آقانور، چهار نفر از سرنشینان این خودرو را روانه بیمارستان کرد.

در این حادثه یک دستگاه پراید حامل چهار سرنشین در مسیر شرق به غرب جاده خاوران حرکت می کرد که به علت نامشخصی با قسمت عقب یک دستگاه کامیون تریلی تانکر که در حاشیه‌ی جاده خاوران پارک شده بود، تصادف کرد. بر اثر شدت برخورد هر چهار سرنشین پراید شامل سه مرد ۲۹، ۴۸، ۵۰ ساله و یک زن ۲۹ ساله در داخل اتاقک این وسیله نقلیه گرفتار و مجروح شدند که با کمک آتش نشانان رهاسازی شدند.

با حضور عوامل اورژانس همه‌ی سرنشینان پراید به مراکز درمانی انتقال یافته و تحت درمان قرار گرفتند.

تصادف شدید پراید با تانکر در جاده خاورانتصادف شدید پراید با تانکر در جاده خاورانتصادف شدید پراید با تانکر در جاده خاورانتصادف شدید پراید با تانکر در جاده خاورانتصادف شدید پراید با تانکر در جاده خاوران