کاشت درختان توت در ورودی روستا که نوغانداری را ترویج می دهد

بجنورد- ایرنا- بخشدار بخش خبوشان فاروج گفت: مردم روستای خبوشان این بخش با کاشت درختان توت در مسیر ورودی روستا به طول یک و نیم کیلومتر موجب ترویج حرفه نوغانداری شده است.

روح الله فخار روز جمعه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 300 میلیون ریال برای عملیاتی شدن این طرح نیاز بود که با راه اندازی کمپین هزینه آن از سوی اهالی روستا تامین شد.
وی گفت: دهیاری تنها 80 میلیون ریال را از اعتبارات اجرای این طرح را تامین کرد.
بخشدار خبوشان نیاز آبی کم درخت توت را از دیگر دلایل انتخاب آن برای کاشت عنوان کرد و گفت: در گام بعدی ، پیوند درخت توت با شاه توت انجام می شود تا علاوه بر ظرفیت اقتصادی، جاذبه گردشگری هم در ورودی روستا ایجاد شود.
وی گفت: بهره برداری اقتصادی از این درختان ، دلگرمی مردم برای استمرار این طرح را بیشتر می کند.
بخشدار خبوشان در ادامه اظهار داشت: در شهرستان فاروج روستای خبوشان برای اجرای طرح زیست بوم انتخاب شد که مقدمات اجرایی شدن این طرح از اسفندماه سال گذشته فراهم و طرح هایی هم عملیاتی شده است.
وی گفت: آموزش هایی در حوزه زیست بودم و معرفی مشاغل متناسب با این طرح و جغرافیا و اقلیم روستا ارائه شده است .
زیست بوم یعنی حفظ محیط زیست و به وجود آوردن شرایطی که طبیعت به صورت ارگانیک و دست نخورده باقی بماند.
روستای خبوشان در 13 کیلومتری شهر فاروج و3 کیلومتری شهر تیتکانلو مرکز بخش خبوشان واقع شده است.