جان باختن دو کودک براثر غرق شدن قایق مهاجران

ر پی غرق شدن یک قایق حامل مهاجران، دو کودک جانشان را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گارد ساحلی یونان روز پنجشنبه اعلام کرد در پی غرق شدن یک قایق حامل مهاجران، دو کودک جانشان را از دست دادند.

منبع: خبرگزاری صداوسیما