کارمند رشوه گیر بازداشت شد

یک کارمند خاطی در شهرداری مشهد که با کارشکنی در یکی از پرونده‌های ارجاع شده مربوط به ملکی در منطقه ۹ شهرداری درخواست رشوه کرده بود بازداشت شد.

این فرد ابتدا درخواست رشوه ۱۵ میلیون تومانی از مالک ساختمان کرده بود تا مشکل پارکینگ بنای تازه احداث شده را حل و پایین برگه کارشناسی را امضا کند اما در ادامه با ناتوانی فرد در پرداخت ۱۵ میلیون به چهار میلیون رضایت داده بود.

طبق دستور مقام قضایی ماموران پس از هماهنگی با مالک ساختمان از وی خواستند تا خواسته فرد متخلف را عملی کند، در حالیکه مالک ساختمان ۲ میلیون از ۴ میلیون تومان را با خود سر قرار برده بود، نیروهای حراست شهرداری مشهد هم در محل حضور پیدا کرده و کارمند متخلف را حین دریافت رشوه دستگیر کردند.

مدیریت شهری و شورای شهر مشهد در راستای مبارزه با فساد اداری در شهرداری مشهد با تصویب مصوبه ای به شهروندان و افرادی که فساد اداری را در شهرداری اطلاع دهند پاداش می‌دهد.

ایلنا