اجساد جانباختگان سقوط بالگرد اورژانس به خانواده‌هایشان تحویل داده شد

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری از اتمام کار شناسایی اجساد جانباختگان سقوط بالگرد اورژانس در شب گذشته خبر داد.

علی سامان‌پور اظهار کرد: تشخیص هویت جان باختگان سقوط بالگرد اورژانس شب گذشته به اتمام رسید.

وی افزود: اجساد پرسنل اورژانس به خانواده‌هایشان و اجساد کادر پرواز به نماینده ارتش برای انتقال به استان اصفهان تحویل داده شد.

سامان‌پور خاطرنشان کرد: در حادثه سقوط بالگرد اورژانس سرهنگ خلبان مسعود خواجوی، سروان خلبان علی ودعی و استوار فنی علی اشرفی از کادر پرواز و رسول طاهری و ستار کاویانی از کادر اورژانس جان باختند.

منبع: ایسنا