یک فعال کارگری آزاد شد

بهنام ابراهیم‌زداده (فعال کارگری) با قرار وثیقه 200 میلیونی آزاد شد.

امروز (سیزدهم اسفند) بهنام ابراهیم‌زاده (فعال کارگری) با قرار وثیقه 200 میلیونی از زندان اوین آزاد شد.

این فعال کارگری، 21 آذرماه 97 بازداشت شده بود.

یک فعال کارگری آزاد شد

منبع: ایلنا