اینفوگرافیک | رشته‌هایی که بخوانیم، بیکار نمی‌مانیم

در اینفوگرافیک زیر میزان اشتغال رشته‌های مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی در ۱۸ دانشگاه کشور را می‌بینید.

اینفوگرافیک | رشته‌هایی که بخوانیم، بیکار نمی‌مانیم