اسامی شهدای حادثه سقوط بالگرد اعلام شد

کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص جزییات حادثه سقوط بالگرد گفت: بالگردی که برای کمک به مادر باردار اعزام شده بود در دامنه کوه در روستایی ۳۰ کیلومتری شهرکرد قبل از رسیدن به محل ماموریت سقوط کرد. در این حادثه ۳ نفر کادر پرواز و ۲ نفر تکنسین فوریت‌های پزشکی به شهادت رسیدند.

از سوی رئیس اورژانس کشور اسامی شهدای حادثه سقوط بالگرد اعلام شد.

پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص جزییات حادثه سقوط بالگرد گفت: بالگردی که برای کمک به مادر باردار اعزام شده بود در دامنه کوه در روستایی 30 کیلومتری شهرکرد قبل از رسیدن به محل ماموریت سقوط کرد.

در این حادثه 3 نفر کادر پرواز و 2 نفر تکنسین فوریتهای پزشکی به شهادت رسیدند.

مشخصات پرسنل شهید به شرح ذیل است:

رسول طاهری 31 ساله کارشناس فوریتها

ستار کاویانی 39 ساله کارشناس فوریتها

لینک کوتاه

منبع: فارس