تصویری زیبا از حیات وحش کیش

عکس زیر گوشه ای از زیبایی های جزیره کیش را به تصویر کشیده که در آن یک آهو به بره‌اش شیر می‌دهد.

تصویری زیبا از حیات وحش کیش