فروش فوری پورش در تهران!

بذل و بخشش حسین هدایتی به بازیکنان پرسپولیس و مطرح شدن لزوم پس دادن این هدایا پس از باز شدن پرونده او در دادگاه، سوژه طنز بخش دیوال در شهرونگ شد.

فروش فوری پورش در تهران!