عکس/ جنگ عقاب‌ها در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس امروز نشنال جئوگرافیک یک عقاب دم‌سفید را در جدال با عقاب دریایی استلر در جزیره هوکایدو ژاپن نشان می دهد.

عکس/ جنگ عقاب‌ها در عکس روز نشنال جئوگرافیک