هشدار به مسافران نوروزی: جایگزین جوج پیداشد!

تأثیر افزایش قیمت کالاها و به خصوص مواد غذایی بر کوچک‌تر شدن سفره مردم طی ماه‌های اخیر، سوژه کارتونی از محمد فرجی در کانال طنز و کارتون نیش خط شد.

هشدار به مسافران نوروزی: جایگزین جوج پیداشد!