آزادی گروگان ۲۹ ساله در کمتر از ۷۲ ساعت

فرماندار و رئیس شورای تامین دلگان گفت: به لطف خداوند و با تلاش شورای تامین، بخشداری مرکزی و جمعی از معتمدین طائفه شهلی بر، شخصی از اهالی استان کرمان که طی ۷۲ ساعت گذشته توسط عده‌ای به شهرستان دلگان گروگان آورده شده بود، آزاد و تحویل خانواده شد.

ایسناک فرماندار و رئیس شورای تامین دلگان گفت: به لطف خداوند و با تلاش شورای تامین، بخشداری مرکزی و جمعی از معتمدین طائفه شهلی بر، شخصی از اهالی استان کرمان که طی ۷۲ ساعت گذشته توسط عده‌ای به شهرستان دلگان گروگان آورده شده بود، آزاد و تحویل خانواده شد.

مجتبی شجاعی اظهار کرد: انگیزه گروگانگیری اختلاف مالی، گروگانگیران با بستگان وی بوده است.

وی افزود: با تلاش‌های مستمر اعضای شورای تامین و همکاری ارزشمند مردم منطقه شاهد برقراری امنیتی مطلوبی هستیم. شهرستان دلگان از مناطق مستعد برای انجام فعالیت های کشاورزی و حضور سرمایه گذاران برای اجرای پروژه های توسعه‌ای و خدمت رسانی است.