در این ساعت‌ها در رانندگی بیشتر مراقب باشید/ اعلام ساعت پیک تصادفات

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: ساعت ۱ تا ۴ بامداد و ۴ تا ۸ بامداد کمترین تصادفات درون شهری بهمن ماه رخ داده است.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: ساعت ۱ تا ۴ بامداد و ۴ تا ۸ بامداد کمترین تصادفات درون شهری بهمن ماه رخ داده است.

سرهنگ نادر رحمانی افزود: برابر تجزیه تحلیل تصادفات بهمن ماه بیشترین تصادفات بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ با ٢٩ درصد فراوانی رخ داده است.

وی گفت: پس از آن، ساعت ۱۶ تا ۲۰ با سهم ۲۶ درصد، ۸ تا ۱۲ با ۱۹ درصد و ۲۰ تا ۲۴ با ۱۶ درصد بیشترین فراوانی تصادفات درون شهری را به خود اختصاص دادند.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا تصریح کرد: در عین حال ساعت ۱ تا ۴ بامداد و ۴ تا ۸ بامداد هر کدام با سهم برابر ۵ درصد کمترین زمان وقوع رخ داده تصادفات درون شهری در بهمن ماه بوده است.

خبرآنلاین