مرگ پس از دیدن حکم جلب

مرد میانسال وقتی همسرش را با مأمور کلانتری و در دست داشتن حکم جلب دید سکته کرد و جان باخت.

عصر روز 6 اسفند مأموران کلانتری 108 نواب در جریان مرگ مرد میانسالی قرار گرفتند. با اعلام این خبر موضوع به بازپرس کشیک قتل اعلام شد و در تحقیقات صورت گرفته به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران مشخص شد مرد میانسال با همسرش اختلاف داشته است.

همین اختلاف باعث شده تا همسرش مهریه 200 سکه‌ای خود را به اجرا بگذارد و بدین ترتیب حکم جلب همسرش را بگیرد.

زمانی که زن جوان برای دستگیری همسرش به در خانه رفت مرد میانسال با دیدن مأمور پلیس حالش بد و به بیمارستان منتقل شد اما ساعتی بعد به خاطر سکته جان باخت. تحقیقات به دستور بازپرس شعبانی در این رابطه ادامه دارد.

منبع: روزنامه ایران