عکس/ ناصرالدین‌شاه با لباس‌های فرنگی

در تصویر زیر ناصرالدین‌ شاه قاجار را در میانسالی با لباس و کلاه‌فرنگی می‌بینید.

عکس/ ناصرالدین‌شاه با لباس‌های فرنگی