خواستگاری عجیب از یکی از تماشاگران، روی آنتن زنده تلویزیون/عکس

خواستگاری عجیب از یکی از تماشاگران حاضر در برنامه زنده شبکه نسیم اتفاق جالبی بود که روی آنتن زنده رخ داد.

در یکی از برنامه های شبکه نسیم، از یکی از میهمانان می خواهند که به صورت شوخی برای برادرش خواستگاری کند.

در ادامه این خانم به صورت جدی از یکی از تماشاگران خواستگاری می کند و در آخر برنامه هم با برادرش تماس میگیرد و این خبر را به او می دهد.

خواستگاری عجیب از یکی از تماشاگران، روی آنتن زنده تلویزیون/عکس

منبع: تابناک