نیروگاه رامین اهواز دچار آتش‌سوزی شد

مدیر روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز گفت: آتش‌سوزی نیروگاه رامین اهواز ساعت 19 در کلیدخانه 6 کیلوولت واحد شماره یک نیروگاه آغاز شد. در حال حاضر آتش در این واحد به طور کامل مهار و خاموش شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

صحن علیزاده مدیر روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز در گفت‌وگو با فارس با تائید خبر آتش‌سوزی نیروگاه رامین اهواز، اظهار کرد: آتش‌سوزی نیروگاه رامین اهواز ساعت 19 در کلیدخانه 6 کیلوولت واحد شماره یک نیروگاه آغاز شد. در حال حاضر آتش در این واحد به‌طور کامل مهار و خاموش شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

صحن علیزاده عنوان کرد: با توجه به این‌که برخی از تجهیزات الکتریکی واحد شماره یک و دو مشترک هستند، واحد شماره دو نیروگاه نیز برای جلوگیری از کاهش خسارات با تصمیم کارشناسان از مدار خارج شده است.

مدیر روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز گفت: این آتش‌سوزی پس از یک ساعت توسط گروه‌های آتش‌نشانی نیروگاه به طور کامل مهار شد و هیچ خسارت جانی در بر نداشت و همه نیروهای نیروگاه رامین در سلامت کامل هستند.