25 سال حبس برای 3 قاچاقچی موادمخدر

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: با حکم دادگاه انقلاب گنبدکاووس قاچاقچیان موادمخدر در این شهرستان در مجموع به ۶۵ سال زندان محکوم شدند.

هادی هاشمیان اظهارداشت: با حکم دادگاه انقلاب گنبدکاووس قاچاقچیان موادمخدر در این شهرستان در مجموع به 65 سال زندان محکوم شدند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری گلستان، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این 3 نفر اردیبهشت امسال یک تن و 700 کیلوگرم تریاک و حشیش را با تریلی اسکانیا به استان قاچاق کردند که با هوشیاری پلیس دستگیر شدند.

وی افزود: پس از تکمیل تحقیقات و اقرار متهمان، دادگاه متهمان ردیف اول و دوم را هر کدام 25 سال زندان و پرداخت 100 میلیون تومان محکوم کرد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: تریلی اسکانیا هم با رای دادگاه ضبط شد و متهم ردیف سوم هم به 15 سال حبس و 55 میلیون تومان جریمه محکوم شد