مامور پلیسی که چک ۱۲۴ میلیون تومانی را تحویل صاحبش داد

مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران اعلام کرد: یک فقره چک به مبلغ ۱۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توسط یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی پایتخت پیدا و به صاحب آن تحویل شد.

پنجشنبه هفته گذشته( دوم اسفند) مامور پلیس راهنمایی و رانندگی ستوان یکم وحید زارعی در حوالی میدان توحید یک برگ چک به مبلغ ۱۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیدا می‌کند

. بنابراین گزارش، این مامور وظیفه شناس برگ چک پیدا شده را به بازرسی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تحویل می‌دهد تا با پیدا شدن صاحبش و اثبات مالکیت آن، به او تحویل داده شود. براساس گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور ، صاحب چک ۱۲۴ میلیونی پس از پنج روز به بازرسی مرکز راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ مراجعه می‌کند و چک موصوف توسط سرهنگ ملکی، رئیس بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به او بازگردانده می‌شود.

منبع: ایرنا