شیراز؛ مرغ های فاسد در تالار پذیرایی

مرغ های کشف شده شامل 191 کیلوگرم مرغ خام تاریخ مصرف گذشته و 160 کیلوگرم مرغ پخته بود که این مرغ ها فاسد بودند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: یک تالار پذیرایی در فسا که از مرغ های فاسد و تاریخ مصرف گذشته برای پخت غذا استفاده می کرد، تعطیل شد.

دکتر جلال کریمی اظهار داشت: در بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از یک تالار پذیرایی در شهر فسا 351کیلوگرم مرغ فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: مرغ های کشف شده شامل 191 کیلوگرم مرغ خام تاریخ مصرف گذشته و 160 کیلوگرم مرغ پخته بود که این مرغ ها فاسد بودند.

کریمی اضافه کرد: بازرسان بهداشت محیط پس از هماهنگی با اداره دامپزشکی و کسب اجازه از دادستانی، مرغ های مذکور را ضبط و پس از طی مراحل قانونی نابود کردند و سالن پذیرایی مذکور نیز توسط بهداشت محیط تعطیل شد.

شهرستان فسا در 130کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد.

منبع: ایرنا