دادستان: صدور کیفرخواست برای مدیرعامل شرکت گاز اردبیل

پس از بررسی پرونده و محرز شدن مسئله کیفرخواست برای مدیرعامل و مسئول امور بهره‌برداری شرکت گاز در اردبیل در پرونده‌ای مبنی بر سوءاستفاده از جایگاه‌های CNG صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: کیفرخواست برای مدیرعامل و مسئول امور بهره‌برداری شرکت گاز در اردبیل در پرونده‌ای مبنی بر سوءاستفاده از جایگاه‌های CNG صادر شد.

ناصر عتباتی صبح امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر با بررسی‌ها و نظارت‌های انجام یافته تخلفات در امور مربوط به جایگاه‌های CNG در اردبیل محرز شد و در این ارتباط شاهد برخی تخلفات و سوء استفاده برخی افراد از جایگاه‌های CNG و دستکاری در کنتورهای بهره‌برداری بودیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: پس از بررسی پرونده و محرز شدن مسئله کیفرخواست برای مدیرعامل و مسئول امور بهره‌برداری شرکت گاز در اردبیل در پرونده‌ای مبنی بر سوءاستفاده از جایگاه‌های CNG صادر شد.

به گفته عتباتی تخلفات مالی این پرونده بیش از 2 میلیارد تومان بوده بطوریکه پس از این که این مسئله از طریق دادسرا، بازرسی و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی موضوع تعقیب شد و موضوع مشخص شد پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال کردیم.

وی ادامه داد: بررسی‌های کارشناسانه نشان داد که در این پرونده مالکان جایگاه‌های CNG و برخی از پرسنل شرکت گاز از جمله مدیرعامل و مسئول امور بهره‌برداری به دلیل ضایع کردن حقوق عمومی و دولتی و عدم نظارت کافی بر کارکرد دستگاه‌های اندازه‌گیری متهم بوده و کیفرخواست برای آنان صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل یادآور شد: در پرونده دیگری نیز مالک یکی از جایگاه‌هایCNG بیش از 3 میلیارد تومان سوءاستفاده مالی داشته که در این پرونده نیز به دلیل پایمال کردن حقوق بیت‌المال کیفرخواست برای متهمان صادر شده است.

منبع: ایسنا