برگزاری همایش تهران، چهار دهه معماری و طرح‌های شهری در ۴ محور

دبیر همایش تهران، چهار دهه معماری و طرح‌های شهری به تشریح جزییات برگزاری این همایش دو روزه پرداخت و گفت: این همایش در چهار بخش با عناوین تهران و مردم، تهران و معماری، تهران و مدیریت شهری و تهران و آینده برگزار می‌شود.

خبرگزاری میزان- دبیر همایش «تهران، چهار دهه معماری و طرح‌های شهری» به تشریح جزییات برگزاری این همایش دو روزه پرداخت و گفت: این همایش در چهار بخش با عناوین «تهران و مردم»، «تهران و معماری»، «تهران و مدیریت شهری» و «تهران و آینده» برگزار می‌شود.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه همایش "تهران، چهار دهه معماری و طرح‌های شهری" ۸ و ۹ اسفند ماه امسال در فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد، اظهار کرد: به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر به این جمع بندی رسیدیم که فرصتی را به وجود آوریم تا حوزه معماری و طرح‌های شهری طی ۴۰ سال گذشته بازخوانی و تجربیات کسب شده مرور شود.

رییس همایش "تهران، چهار دهه معماری و طرح‌های شهری" با اشاره به بخش اول همایش که با عنوان «تهران و مردم» برگزار می‌شود، گفت: در این بخش حق بر شهر و حیات اجتماعی در فضاهای همگانی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

اعطا با اشاره به بخش دوم همایش که تحت عنوان «تهران و مدیریت شهری» نام گذاری شده است، گفت: جریان شناسی مدیریت توسعه شهری تهران موضوعی است که در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به روند برگزاری روز دوم همایش در روز ۹ اسفند توضیح داد: در ادامه پنل‌های روز نخست، بخش سوم همایش تحت عنوان «تهران و معماری» با محوریت بازنمایی ٤ دهه معماری زمینه و شاخص، بناهای عمومی و مسابقات معماری تهران برگزار می‌شود و در نهایت در بخش «تهران و آینده» به عنوان آخرین بخش همایش دو روزه "تهران، چهار دهه معماری و طرح‌های شهری"، چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران و بررسی تحقق پذیری آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.