شیرین‌کاری جدید تلویزیون، سوژه شد!

تقدیر صدا و سیما از زنی که بعد از ۲۷ بار کتک خوردن از همسرش توانست به زندگی مشترک ادامه دهد، سوژه طنز شهرونگ شد.

شیرین‌کاری جدید تلویزیون، سوژه شد!