عکس/ خداحافظی با سکوت در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس امروز نشنال جئوگرافیک جراحی کاشت حلزونی در گوش یک بیمار ناشنوا را نشان می‌دهد.

پروتز حلزونی، ابزاری الکترونیکی است که از طریق جراحی در گوش داخلی قرار گرفته و امکان شنیدن صدا در افراد ناشنوا یا کم شنوای عمیق را فراهم می‌کند.

عکس/ خداحافظی با سکوت در عکس روز نشنال جئوگرافیک