مرد سنگدل همه اعضای خانواده‌اش را قتل عام کرد و سپس خودکشی کرد

مرد سنگدل قبل از کشتن خود، به سوی همسر، دختر، پدربزرگ و مادربزرگ همسرش تیراندازی کرد و آن‌ها را به قتل رساند.

مردی قبل از کشتن خود، به سوی همسر، دختر، پدربزرگ و مادربزرگ همسرش تیراندازی کرد و آن‌ها را به قتل رساند.

طبق گزارش‌های محلی، نام این تیرانداز که در نهایت خودش را کشت، «رندی هورن» بود. قربانیان این مرد ۵۴ ساله عبارت بودند از: همسرش، «اشلی هورن»، دختر ۱۵ ماهه شان، «رنلی» و پدربزرگ و مادربزرگ ۷۲ ساله «اشلی».

این قتل در مزرعه‌ای در تگزاس اتفاق افتاد که این مزرعه متعلق به پدربزرگ و مادربزرگ «اشلی» بود. اجساد این تیرانداز و پدربزرگ داخل خانه و اجساد «اشلی»، مادربزرگ و «رنلی» بیرون خانه پیدا شد.

چندین اسلحه گرم هم در صحنه پیدا شد. تنها بازمانده این تیراندازی جمعی مادر «اشلی» بود که در اتاق خواب پشتی خوابیده بود.

باشگاه خبرنگاران