عکس/ چهره گوزن شمالی در عکس روز نشنال جئوگرافیک

عکس امروز نشنال جئوگرافیک یک گوزن شمالی را در سوئد نشان می‌دهد که فقط تعداد کمی از این حیوان باقی مانده است. پوست مخملی و ریش‌ریش این گوزن کمک می کند که شاخ‌هایش هر ساله رشد کند.

عکس/ چهره گوزن شمالی در عکس روز نشنال جئوگرافیک