برخورد مرگبار خودروی سواری با کامیون

شب گذشته برخورد یک دستگاه خودروی سواری کاپرا با یک دستگاه کامیون در بزرگراه امام علی(ع) باعث مرگ سرنشین و مصدومیت شدید راننده این خودرو شد.

پایگاه خبری آتش نشانی 125: شب گذشته برخورد یک دستگاه خودروی سواری کاپرا با یک دستگاه کامیون در بزرگراه امام علی(ع) باعث مرگ سرنشین و مصدومیت شدید راننده این خودرو شد.

برخورد مرگبار خودروی سواری با کامیونبرخورد مرگبار خودروی سواری با کامیونبرخورد مرگبار خودروی سواری با کامیونبرخورد مرگبار خودروی سواری با کامیونبرخورد مرگبار خودروی سواری با کامیونبرخورد مرگبار خودروی سواری با کامیونبرخورد مرگبار خودروی سواری با کامیون