تخریب و تصرف مناطق تحت مدیریت محیط زیست باید به صفر برسد

تهران-ایرنا-معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه از بدو تاسیس و ایجاد مناطق چهارگانه تاکنون حدود 1 درصد از سطح مناطق تحت مدیریت کشور مورد تصرف قرار گرفته یا واگذار شده اند، گفت: این عدد باید به صفر برسد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، حمید ظهرابی در جلسه هم اندیشی و بررسی اقدامات و پیگیری های انجام شده در خصوص تحویل و تحول و کاداستر مناطق تحت مدیریت گفت: تخریب و تصرف اراضی در مناطق چهارگانه تحت چهارگانه تحت مدیریت از معضلات قدیمی این مناطق به شمار می رود.
وی ادامه داد : از بدو تاسیس و ایجاد مناطق چهارگانه تاکنون حدود 180 هزار هکتار از اراضی ملی مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست مورد تصرف قرار گرفته یا واگذار شده اند که حدود 1 در صد از سطح مناطق تحت مدیریت کشور را شامل می شود.
ظهرابی افزود: از این یک درصد تصرفات و واگذاری ها حدود 75 درصد آن به نوعی به دستگاه های دولتی و نهادهای نظامی مربوط می شود.
به گفته وی، اگر چه به نسبت سایر اراضی تخریب و تصرف در مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست کمتر است اما باید این عدد به صفر برسد.
وی افزود: رساندن این اعداد به صفر مستلزم توجه بیشتر ادارات کل بر موضوع تخریب و تصرف اراضی در مناطق تحت مدیریت ، تقویت واحدهای حقوقی ادارات کل و ادارات شهرستانی خواهد بود.
وی با بیان اینکه حفاظت از تمام اجرای تنوع زیستی در مناطق تحت مدیریت بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، گفت: الزاما باید موضوع تخریب و تصرف و تجاوز به اراضی به جنگل ها و مراتع در مناطق چهارگانه از بدو امر تا صدور حکم قضائی توسط سازمان پیگیری شود.
ظهرابی ادامه داد: اگر نیازی به همکاری سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری داشتید برابر توافقات با آن سازمان، می توانید از همکاری ادارات منابع طبیعی و آبخیز داری هم بهره مند شوید.
جلسه هم اندیشی و بررسی اقدامات و پیگیری های انجام شده در خصوص تحویل و تحول و کاداستر مناطق تحت مدیریت با حضور معاونین ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.