کدام استان‎ها برف و باران می‌بارد؟+نقشه

آسمان تهران صاف تا نیمه ابری است گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

بارش برف و باران در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و دامنه‌های البرز شرقی در استان‌های مازندران،‌ گلستان، پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران صاف تا نیمه ابری است گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

کدام استان‎ها برف و باران می‌بارد؟+نقشه