عروس خانوم رفته بادگلو بزنه!

موضوع کودک همسری و داغ شدن آن در رسانه ها که با واکنش های بسیاری در فضای مجازی همراه شد، سوژه کارتونی از نازنین جمشیدی در شهرونگ شد.

عروس خانوم رفته بادگلو بزنه!