پیامی بیرون از مجلس برای فراکسیون امید جهت تصویب کلیات لایحه بودجه ارسال شد

پیامی برای  فراکسیون امید جهت تصویب کلیات بودجه ارسال شده است

نایب رئیس فراسیون نمایندگان ولایی گفت: دقایقی قبل برای فراکسیون امید پیامی از بیرون مجلس مبنی بر لزوم تصویب کلیات لایحه بودجه ارسال شد.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره بررسی کلیات بودجه ۹۸ در جلسه امروز مجلس گفت: اکثریت نمایندگان فارغ از سلایق سیاسی مخالف تصویب کلیات لایحه بودجه هستند، زیرا معتقدند نوآوری در لایحه بودجه سال ۹۸ وجود ندارد. به بخش های ضعیف جامعه توجه نشده، تدابیر رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه مورد توجه قرار نگرفته است.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با توجه به فضای مجلس مبنی بر مخالفت با کلیات لایحه بودجه، دقایق اخیر پیامی از بیرون از مجلس برای اعضای فراکسیون امید ارسال شده که به کلیات لایه بودجه رای مثبت دهند.

وی گفت: این امر موجب اختلاف نظر در فراکسیون امید شده است، زیرا تعدادی از اعضای فراکسیون معتقد به لزوم رد کلیات لایحه بودجه هستند.

دهقان ادامه داد: اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی نیز با تصویب کلیات بودجه مخالف هستند.

وی گفت: تلاش تعدادی از اعضای فراکسیون امید برای آبستراکسیون جلسه علنی برای جلوگیری از رد کلیات لایحه بودجه نیز به جایی نرسید.