نجات معجزه آسای دختر خردسال هنگام سقوط

لباس‌های دختر خردسال هنگام سقوط وی از پشت بام بیمارستان عامل نجاتش شد.

روزنامه ایران: لباس‌های دختر ۴ ساله هنگام سقوط وی از پشت بام بیمارستان عامل نجاتش شد.

به‌گزارش میرر، این دختر بچه به‌همراه خانواده‌اش به مرکز درمانی «کانچانابوری» تایلند رفته بود که پس از بیرون آمدن از اتاق خود، در بیمارستان گم شد و ناگهان از روی پشت بام سردرآورد.

دختر کوچولو وقتی به لبه پشت بام رسید ناگهان به پایین سقوط کرد، اما گوشه لباسش به میله‌ای که روی دیوار نصب بود گیر کرد و بین زمین و آسمان معلق ماند. در نهایت یک پرستار شجاع موفق شد تا او را نجات دهد.