پرترافیک‌ترین شهرهای جهان کدامند؟

تحلیل‌های inrix نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ ساکنین شهر رم به طور متوسط ۲۵۴ ساعت از زمان خود را در ترافیک به سر بردند.اقتصاد آنلاین